Protokoll Styrelsemöte Bergum Gunnilse Utveckling 2020-02-03