Mötesanteckningar Styrelse och Koordinatormöte 221208_med bilagor