Mötesanteckningar Styrelse och Koordinatormöte 211013