Mötesanteckningar styrelse och koordinatorer 23030412_med bilagor