Mötesanteckningar Styrelse o koordinatormöte_2023 02 16_med bilaga