Mötesanteckningar BGU Styrelse och Koordinatormöte 220406