Information om arbetet med att bilda naturreservatet Lärjeåns dalgång 20 12 01