Jannes Honung

 

Beskrivning:

Janne Petersson i Gunnilse producerar honung med alla sina bisamhällen
och säljer även olika honungsbaserade produkter.

Du når oss här:
Facebooksida: