Björsaredsleden – röd markering

En 6km lång slinga med omväxlande natur både utefter stigar och skogsvägar.

Nyanlagd picknick och grillplats.  Tack till Fastighetskontoret!

Björsjöås och Björsjöbacka leder

Beskrivning

Karta till höger

Upload Image...