Här kommer hästgruppen att presentera olika ridvägsprojekt mm