En förstudie har gjorts för att definiera ett antal platser och organisationer utefter väg 190 med start i Hjällbo och vidare upp till Nossebro,
som kan vara aktiva partners i tematiska lokalekonomiska analyser:

Projektet har som mål att inventera och analyser befintliga besöksmål inom respektive område samt undersöka möjligheter för expansion av befintliga och etablering av nya besöksmål.

Hela Sverige Ska Leva Göteborgs regionen (HSSL) har gjort denna förstudie på uppdrag av VGRs samverkansplattform LAB 190.

Resultatet har landat i 7 delområden  med BGU-området som en del.
Nu skall en ansökan skrivas tillsammans med föreningarna i respektive område, de fyra kommunernas destinationsutvecklingsgrupp och HSSL.
Vi hoppas kunna hitta finansiering så att projektet kan genomföras under 2019 – 2020.

Du kan läsa rapporten här

Kart över området som ingår i projektet