Föreningen Bergum Gunnilse Utveckling (BGU) hanterar personuppgifter.
Vi samlar och lagrar kontaktuppgifter på medlemmar och personer som vi på något sätt har eller har haft kontakt med.
Syftet är att kunna skicka ut information som har att göra med BGU’s verksamhet.

Vi delar inte med oss av dina uppgifter till någon extern part.
Vill du veta vilka kontaktuppgifter vi har lagrat kan du begära att få dem.
Vill du inte längre finnas med i vårt register så kan du begära att vi tar bort dina uppgifter.
Vi lagrar dina uppgifter hos en lokal hosting leverantör, Hanngren/Oderland, i Göteborg och all kommunikation via hemsida och mejl är krypterad.

Vi hoppas du vill hjälpa oss att hålla dina kontaktuppgifter aktuella så att vi fortsatt kan nå dig med information om BGU’s verksamhet.

Bergum Gunnilse Utveckling, Olofstorp

www.bergum-gunnilse.se      utveckling@bergum-gunnilse.se