Läs mer om vad Björsjöås Vildmark SVB vill utveckla här....

BGU’s vision för att rädda Björsjöås!

BGU Natur och Frilufsgrupp tillsammans med BGU Djurhållargrupp har satt samman en vision
för att rädda Björsjöås för användning som idag men också också specificerat en omfattande utvecklingspotential.

Du kan läsa mer om detta i den preliminära visionen här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Just nu håller vi på att boka möten med politiker och tjänstemän inom
Göteborgs Stad för att tillsammans hitta bästa samarbetsformerna för
en fortsatt och utvecklad verksamhet.