Den 2:a januari tar SDN Angered beslut om att kraftigt reducera verksamheten på “vår” Fritidslantgård!

Vi EFTERLYSER nu personer och företag som vill vara med och utveckla denna fantastiska resurs!

Tillsammans med BGU kan vi utveckla Bergums Fritidslantgård!
På liknande sätt som vi gjort för Björsjöås!

Under hösten har vi satt samma ett övergripande visionsdokument med en del av möjligheterna exemplifierade. Läs mer här…

Vi kan tillsammans skapa en plattform för att bibehålla och utveckla de verksamheter som sedan lång tid tillbaka bedrivits på gården. Denna plattform kan också ge möjligheter till att utveckla gården på många fler sätt och för nya verksamheter.

Är du eller någon du känner intresserad av att vara med och rädda Lantgården?

Anmäl ditt eller ditt företags intresse – Fyll i dina uppgifter nedan och skicka in!
Vi räknar med att ordna ett möte under januari för att se över förutsättningarna.

Intresse för Fritidslantgården