BGUs LEA arbete under 2017-18 kom fram till och definierade 5 fokusområden för utveckling av vårt område.

Workshops, enkäter, statistik och analyser hjälpte BGUs LEA-grupp att författa en omfattande rapport som finns att ladda ner här.

I foldern “Var med och utveckla Bergum, Gunnilse och Olofstorp!”

Har vi sammanställt de fem fokusområdena och förklara lite mer vad de innebär.
Områdena är:

  • Hälsa och aktivitet
  • Lokal service och ökat företagande
  • Nätverk för utbyte av kunskaper och tjänster
  • Lokal matproduktion
  • Ökat bostadsbyggande och förbättrad infrastruktur

Föreningen och utvecklingsgrupperna verkar nu för att börja utveckla inom dess fokusområden.

Läs mer i foldern som du kan läsa direkt här