BGU vill görA det lokalt !

När de ideella föreningen Bergum-Gunnilse Utveckling bildades  2014 bestämde vi föreningens syfte som att verka för utveckling av vår bygd.

Senare har vi definierat detta tydligare som att vi verkar för långsiktigt hållbar utveckling vilket innebär att vi jobbar för att vi skall kunna bo och arbeta mer lokalt och resa/pendla i mindre utsträckning.
Begreppet 15-minuters staden presenterades 2016 (see wikipedia via denna länk) vilket innebär att man skall kunna klara det mesta av sina dagliga behov genom att gå eller cykla inom 15 minuter.
Vi lanserar nu vår anpassning till detta populära begrepp och talar om 15 minuters bygden.