Projektet som har fått stöd från Leader Göta Älv har för avsikt att identifiera de natur- och kulturvärden som kännetecknar och särskiljer Lerjelandet från andra destinationer. Syftet är att identifiera tema(n) som kan ligga till grund för vidare utveckling av Lerjelandet som destination, och i samverkansgruppen “Destination Lerjelandet” skapar vi sedan minst tre bokningsbara paketerbjudanden inom ramen för projektet. Efter projektets slut går vi vidare med de bokningsbara paketen och utforskar “Destination Lerjelandet” som en gemensam samarbetsplattform.

Projektet skall genomföra under mars – juni 2019.
Monika Andersson och Alexandra Nilo Pettifor är projektledare

Projektet kommer att dels sammanställa och analysera befintlig kunskap om området (rapporter, utredningar, fakta), dels samla in kvalitativ data i form av lokala berättelser och traditioner och besökares upplevelse av området.
Föreningen har redan ett upparbetat ‘bibliotek’ med material. Till det kommer resultatet av en lokalekonomisk analys som utförs genom Stadslandet Göteborg med slut våren 2018.
Huvudfokus kommer att ligga på kvalitativ datainsamling i form av intervjuer och workshops, bl.a i form av ett ‘berättarcafé’. Till berättarcaféet kommer vi att rekrytera 3-4 personer med djupgående kunskap om kulturhistoria, traditioner och skrönor med koppling till bygden. Samtalet kommer att ledas av en inhyrd moderator, och själva arrangemanget är offentligt. På så sätt hoppas vi uppmuntra mesta möjliga berättarglädje, till skillnad mot att intervjua personerna en i taget.
För att förstå besökares upplevelse av området kommer vi att genomföra djupintervjuer med lokala aktörer som regelbundet möter externa besökare, liksom insamling av reflektioner från besökarna själva på populära platser i området.
Någon eller några workshops kommer att ha fokus på att identifiera teman och skapa bokningsbara paketerbjudanden.

Läs mer om Leader Göta Älv