Göteborgs stad köpte via bulvaner upp gårdar i vårt område för att senare inkorporera allt till Göteborg med planer på att bygga stora bostadsområden!  Men vad hände…
Nedan några tidningsklipp från Göteborgs Posten den 14 juli 1962.
(Tack till Johan Mårtensson i Knipared som hittat den gamla GP tidningen)
Klicka på bilderna för att läsa pdf