Bergum-Gunnilses geografisk område

Området är ca 7 724 ha stort och Göteborgs Stad äger sedan mitten av 1960-talet ca 5 257 ha (gröna områden).