Bergum – Gunnilses område sträcker sig ca 10km utefter väg 190.

Vi utgör en betydande del av stadsdelen Angereds hela yta och hade 2017 drygt 6 300 innevånare fördelade på drygt 2 200 hushåll