Föreningen har sin verksamhet uppdelad på olika utvecklingsgrupper med olika fokusområden.
För närvarande har vi nedanstående grupper, läs mer i deras handlingsplaner.

Bi-odlargrupp

gruppen kommer driva och utveckla Lärjedalens utveckling av bin och     Insektsfauna. Informera om bins och insekters viktiga arbete
för biologisk mångfald och rika lokala skördar.

Handlingsplan

Centrumgrupp

som driver frågor om centrum i Olofstorp och Gunnilse samt infrastukturfrågor.
Det innefattar även olika satsningar på vackrare, tryggare och trevliga utemiljöer.
För närvarande fyra delfokusområden med sina projektledare.
– Gunnilse Centrum – Thomas Svensson
– Bergums Centrum – Erik Bick
– Infrastruktur, vägar mm – vakant
– Vråsseredsdeponin – Johan Ribaeus

Handlingsplan

Djurhållargrupp

som intresserar sig för hållbar djurhållning och utveckling av småskaligt slakteri, beredning och charkuteri.
Handlingsplan

Eventgruppen

som samlar alla föreningar i bygden för ökad samordning av event samt stärka de föreningar vi har och starta nya.

Handlingsplan

Företagsgrupp

som verkar för utbyte och samverkan mellan områdets alla företagare.

Handlingsplan

Gröna näringar

För närvarande vilande

Konst och Hantverksgruppen

Arbetar för att öka samverkan mellan konstnärer, konsthantverkare, slöjdare etc. i bygden. Har dragit igång en Work-tjöt grupp samt en SyLAN grupp, med ca. 30 deltagare totalt.

Koordinator Anne-Li Karlsson

Handlingsplan

Hästgrupp

Hästgruppen arbetar just nu tillsammans med Fastighetskontoret och Park o Natur inom Gbg Stad för att röja och skapa nya ridvägar.

Handlingsplan

Natur & Friluftsliv

Gruppen har nya koordinatorer som kommer att aktivera sig inom flera områden .

Handlingsplan

Ölbryggargruppen

Ölbryggargruppen verkar för att utveckla ölbryggarkulturen, brygger öl på Salles, annordnar ölprovningar mm

Handlingsplan

Skol och kunskapsutbytesgruppen

Har inte kommit igång ännu….

Web och Facebook gruppen

Gruppen jobbar med all kommunikation för BGU

Koordinator Anne-Li Karlsson

Handlingsplan