Årsmötesdokument

2020 2021

BGU Lokal Ekonomisk Analys

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
BGU LEA folder för webb 317.47 KB78228-02-2020 DownloadPreview
BGU - Lokalekonomisk rapport med utvecklingsförslag 20180705_l 8.59 MB73928-02-2020 DownloadPreview
TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload

Hela Sverige Ska Leva

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
Världens Bästa By 2 1.81 MB74801-03-2020 DownloadPreview
LEA Grön Metodbox 171105 850.16 KB75601-03-2020 DownloadPreview
HSSL_Gbgreg_folder_web 1.88 MB67801-03-2020 DownloadPreview
Den_första_samhallsnivån_1_ 1.06 MB67201-03-2020 DownloadPreview
Balansrapport_5_Bredband_HSSL 200416 179.63 KB70716-04-2020 DownloadPreview

Vråsseresdeponi ansökan

Gbg KMN beslut april 21
TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
Ansökan 1.98 MB81116-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13x Skrivelse från T.P m.fl 435.12 KB72016-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 1 MKB 2.50 MB75116-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 9a Emissionsfaktorer Volvo 320.01 KB62216-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 17c Detaljkarta kulvertering 188.99 KB75316-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13ä Skrivelse från U.L 432.35 KB94116-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 9b Handbok för vägtrafikens luftföroreningar 227.44 KB77516-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 17a Dispens kulvertering Vråssered 395.15 KB68316-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 14 Samrådsredogörelse 297.00 KB76916-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 10e Hänvisning till naturvärdesinventering 50.50 KB72916-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13u Skrivelse från P.L 692.02 KB76516-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13v (1) Skrivelse från R.J och J.R 690.95 KB76316-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13v (1) Skrivelse från R.J och J.R-1 690.95 KB61816-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 17e Groddjur och nattskärra 6.87 MB106916-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13y Skrivelse från T.M 605.64 KB64916-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13å Skrivelse från U.S m.fl 802.23 KB68516-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 17b Översiktskarta 258.26 KB74416-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13z Skrivelse från T.M.L 698.40 KB80016-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 16b Beslut MKB innehåll 652.48 KB75216-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 4. Förslag till kontrollprogram 323.43 KB81116-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 18 Registreringsbevis 90.35 KB74216-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 7 Grundläggande karaktärisering av avfall 220.65 KB87116-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 17d Naturvärdesinventering 8.90 MB74216-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 5b. Trafikutredning(13852141) 5.12 MB71808-05-2020 DownloadPreview
Begäran om yttrande om komplettering av ansökan, 23 sep.(13198-2020-42) 274.04 KB12010-11-2020 DownloadPreview

Skanska Krossen

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
Svea HR M 3600-18 Dom 2019-09-17 1.61 MB80527-08-2020 DownloadPreview
Svea%20HR%20M%203600-18%20Aktbil%20108 0.99 MB62927-08-2020 DownloadPreview

Lerumsvägen

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
ÅVS väg 1937 Olofstorp - Lerum_signerad 4.05 MB25129-01-2021 DownloadPreview