BGU Lokal Ekonomisk Analys

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
BGU LEA folder för webb317.47 KB93928-02-2020 DownloadPreview
BGU - Lokalekonomisk rapport med utvecklingsförslag 20180705_l8.59 MB96028-02-2020 DownloadPreview
TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload

Hela Sverige Ska Leva

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
Världens Bästa By 21.81 MB90001-03-2020 DownloadPreview
LEA Grön Metodbox 171105850.16 KB90601-03-2020 DownloadPreview
HSSL_Gbgreg_folder_web1.88 MB82701-03-2020 DownloadPreview
Den_första_samhallsnivån_1_1.06 MB81401-03-2020 DownloadPreview
Balansrapport_5_Bredband_HSSL 200416179.63 KB87216-04-2020 DownloadPreview

Vråsseresdeponi ansökan

Gbg KMN beslut april 21
TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
Ansökan1.98 MB98816-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 1 MKB2.50 MB90216-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13x Skrivelse från T.P m.fl435.12 KB89116-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 9a Emissionsfaktorer Volvo320.01 KB77416-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 17c Detaljkarta kulvertering188.99 KB90716-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13ä Skrivelse från U.L432.35 KB112416-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 9b Handbok för vägtrafikens luftföroreningar227.44 KB93616-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 17a Dispens kulvertering Vråssered395.15 KB85616-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 14 Samrådsredogörelse297.00 KB93416-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13v (1) Skrivelse från R.J och J.R-1690.95 KB76416-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13v (1) Skrivelse från R.J och J.R690.95 KB92316-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13u Skrivelse från P.L692.02 KB93316-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 10e Hänvisning till naturvärdesinventering50.50 KB89116-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 17e Groddjur och nattskärra6.87 MB123216-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13y Skrivelse från T.M605.64 KB80016-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13å Skrivelse från U.S m.fl802.23 KB83016-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 17b Översiktskarta258.26 KB90716-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13z Skrivelse från T.M.L698.40 KB95616-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 16b Beslut MKB innehåll652.48 KB92116-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 4. Förslag till kontrollprogram323.43 KB97316-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 18 Registreringsbevis90.35 KB90516-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 7 Grundläggande karaktärisering av avfall220.65 KB101916-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 17d Naturvärdesinventering8.90 MB88916-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 5b. Trafikutredning(13852141)5.12 MB88608-05-2020 DownloadPreview
Begäran om yttrande om komplettering av ansökan, 23 sep.(13198-2020-42)274.04 KB25710-11-2020 DownloadPreview

Styrelsemöte

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
Mötesanteckningar styrelse och koordinatorer 23030412_med bilagor5.48 MB1824-04-2023 DownloadPreview
Mötesanteckningar Styrelsemöte 20230306715.45 KB1324-04-2023 DownloadPreview
Mötesanteckningar Styrelse o koordinatormöte_2023 02 16_med bilaga702.65 KB1624-04-2023 DownloadPreview
Mötesanteckningar BGU styrelsemöte 230109695.41 KB2917-02-2023 DownloadPreview
Mötesanteckningar Styrelse och Koordinatormöte 221208_med bilagor0.97 MB4612-12-2022 DownloadPreview
Mötesanteckningar BGU styrelsemöte 221107678.78 KB4212-12-2022 DownloadPreview
Mötesanteckningar BGU styrelsemöte 220905642.18 KB6408-09-2022 DownloadPreview
Mötesanteckningar BGU styrelse o koordinatormöte 220704664.53 KB6912-07-2022 DownloadPreview
Mötesanteckningar BGU Styrelse och Koordinatormöte 220406688.01 KB7928-04-2022 DownloadPreview
Mötesanteckningar BGU Styrelse o koordinatormöte 220209653.41 KB11222-02-2022 DownloadPreview
Mötesanteckningar styrelsemöte 220110_rev B - Rätt datum för årsmöte919.58 KB10523-01-2022 DownloadPreview
Mötesanteckningar styrelse och koordinatormöte 211208214.92 KB11222-12-2021 DownloadPreview
Mötesanteckningar Styrelsemöte 2111080.97 MB14609-11-2021 DownloadPreview
Mötesanteckningar Styrelse och Koordinatormöte 211013634.75 KB16414-10-2021 DownloadPreview
Mötesanteckningar Styrelsemöte_210510_med bilaga1.66 MB18908-06-2021 DownloadPreview
Mötesanteckningar Styrelse o koordinatormöte_210414662.93 KB17906-06-2021 DownloadPreview
BGU Styrelsemöte mötesanteckningar 20210310653.10 KB21812-03-2021 DownloadPreview
Mötesanteckningar Styrelse o koordinatormöte_21 02 10692.14 KB22211-02-2021 DownloadPreview
Mötesanteckningar 210104_rev b652.36 KB22707-01-2021 DownloadPreview
Mötesanteckningar 201109771.52 KB24217-11-2020 DownloadPreview
BGU Protokoll 200917_f552.68 KB53725-09-2020 DownloadPreview
BGU Per Capsulam Protokoll 2020723_f665.97 KB84528-07-2020 DownloadPreview
BGU Protokoll 2020706_f642.52 KB69428-07-2020 DownloadPreview
Styrelse o koordinatormöte agenda 20 06 10_l4.03 MB83014-06-2020 DownloadPreview
BGU mötesanteckningar_protokoll sty+ koordinator 20 06 10244.86 KB82114-06-2020 DownloadPreview
Protokoll Styrelsemöte Bergum Gunnilse Utveckling 2020-02-03725.47 KB88907-05-2020 DownloadPreview
BGU Protokoll 20200309639.42 KB89907-05-2020 DownloadPreview
BGU Protokoll 20200401655.42 KB89907-05-2020 DownloadPreview
BGU Protokoll 20200504_l555.18 KB90507-05-2020 DownloadPreview

Skanska Krossen

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
Svea HR M 3600-18 Dom 2019-09-171.61 MB94227-08-2020 DownloadPreview
Svea%20HR%20M%203600-18%20Aktbil%201080.99 MB78427-08-2020 DownloadPreview

Lerumsvägen

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
ÅVS väg 1937 Olofstorp - Lerum_signerad4.05 MB38729-01-2021 DownloadPreview