Årsmötesdokument

2020 2021

BGU Lokal Ekonomisk Analys

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
BGU LEA folder för webb 317.47 KB61228-02-2020 DownloadPreview
BGU - Lokalekonomisk rapport med utvecklingsförslag 20180705_l 8.59 MB57428-02-2020 DownloadPreview
TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload

Hela Sverige Ska Leva

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
Världens Bästa By 2 1.81 MB56901-03-2020 DownloadPreview
LEA Grön Metodbox 171105 850.16 KB58201-03-2020 DownloadPreview
HSSL_Gbgreg_folder_web 1.88 MB52401-03-2020 DownloadPreview
Den_första_samhallsnivån_1_ 1.06 MB50901-03-2020 DownloadPreview
Balansrapport_5_Bredband_HSSL 200416 179.63 KB53216-04-2020 DownloadPreview

Vråsseresdeponi ansökan

Gbg KMN beslut april 21
TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
Ansökan 1.98 MB64616-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13x Skrivelse från T.P m.fl 435.12 KB55916-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 1 MKB 2.50 MB57816-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 9a Emissionsfaktorer Volvo 320.01 KB46516-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 17c Detaljkarta kulvertering 188.99 KB58216-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13ä Skrivelse från U.L 432.35 KB70816-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 9b Handbok för vägtrafikens luftföroreningar 227.44 KB60616-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 17a Dispens kulvertering Vråssered 395.15 KB50516-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 14 Samrådsredogörelse 297.00 KB60316-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 10e Hänvisning till naturvärdesinventering 50.50 KB57516-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13u Skrivelse från P.L 692.02 KB58816-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13v (1) Skrivelse från R.J och J.R 690.95 KB58216-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13v (1) Skrivelse från R.J och J.R-1 690.95 KB49016-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 17e Groddjur och nattskärra 6.87 MB81416-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13y Skrivelse från T.M 605.64 KB50316-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13å Skrivelse från U.S m.fl 802.23 KB52316-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 17b Översiktskarta 258.26 KB57716-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13z Skrivelse från T.M.L 698.40 KB63116-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 16b Beslut MKB innehåll 652.48 KB59616-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 4. Förslag till kontrollprogram 323.43 KB65016-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 18 Registreringsbevis 90.35 KB57116-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 7 Grundläggande karaktärisering av avfall 220.65 KB66716-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 17d Naturvärdesinventering 8.90 MB56416-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 5b. Trafikutredning(13852141) 5.12 MB53108-05-2020 DownloadPreview
Begäran om yttrande om komplettering av ansökan, 23 sep.(13198-2020-42) 274.04 KB9910-11-2020 DownloadPreview

Skanska Krossen

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
Svea HR M 3600-18 Dom 2019-09-17 1.61 MB68327-08-2020 DownloadPreview
Svea%20HR%20M%203600-18%20Aktbil%20108 0.99 MB50427-08-2020 DownloadPreview

Lerumsvägen

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
ÅVS väg 1937 Olofstorp - Lerum_signerad 4.05 MB21029-01-2021 DownloadPreview