Årsmötesdokument

2020 2021

BGU Lokal Ekonomisk Analys

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
BGU LEA folder för webb 317.47 KB41428-02-2020
BGU - Lokalekonomisk rapport med utvecklingsförslag 20180705_l 8.59 MB37928-02-2020
TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload

Hela Sverige Ska Leva

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
Världens Bästa By 2 1.81 MB35601-03-2020
LEA Grön Metodbox 171105 850.16 KB39301-03-2020
HSSL_Gbgreg_folder_web 1.88 MB34401-03-2020
Den_första_samhallsnivån_1_ 1.06 MB31501-03-2020
Balansrapport_5_Bredband_HSSL 200416 179.63 KB33416-04-2020

Vråsseresdeponi ansökan

Gbg KMN beslut april 21
TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
Ansökan 1.98 MB44516-04-2020
Bilaga 13x Skrivelse från T.P m.fl 435.12 KB36416-04-2020
Bilaga 1 MKB 2.50 MB36216-04-2020
Bilaga 9a Emissionsfaktorer Volvo 320.01 KB29316-04-2020
Bilaga 17c Detaljkarta kulvertering 188.99 KB36516-04-2020
Bilaga 13ä Skrivelse från U.L 432.35 KB42816-04-2020
Bilaga 9b Handbok för vägtrafikens luftföroreningar 227.44 KB38916-04-2020
Bilaga 17a Dispens kulvertering Vråssered 395.15 KB31616-04-2020
Bilaga 14 Samrådsredogörelse 297.00 KB38416-04-2020
Bilaga 10e Hänvisning till naturvärdesinventering 50.50 KB37416-04-2020
Bilaga 13u Skrivelse från P.L 692.02 KB38716-04-2020
Bilaga 13v (1) Skrivelse från R.J och J.R 690.95 KB39016-04-2020
Bilaga 13v (1) Skrivelse från R.J och J.R-1 690.95 KB31016-04-2020
Bilaga 17e Groddjur och nattskärra 6.87 MB52616-04-2020
Bilaga 13y Skrivelse från T.M 605.64 KB33416-04-2020
Bilaga 13å Skrivelse från U.S m.fl 802.23 KB32816-04-2020
Bilaga 17b Översiktskarta 258.26 KB37316-04-2020
Bilaga 13z Skrivelse från T.M.L 698.40 KB42016-04-2020
Bilaga 16b Beslut MKB innehåll 652.48 KB38716-04-2020
Bilaga 4. Förslag till kontrollprogram 323.43 KB44616-04-2020
Bilaga 18 Registreringsbevis 90.35 KB37816-04-2020
Bilaga 7 Grundläggande karaktärisering av avfall 220.65 KB43216-04-2020
Bilaga 17d Naturvärdesinventering 8.90 MB36916-04-2020
Bilaga 5b. Trafikutredning(13852141) 5.12 MB32808-05-2020
Begäran om yttrande om komplettering av ansökan, 23 sep.(13198-2020-42) 274.04 KB7410-11-2020

Styrelsemöte

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
BGU Styrelsemöte mötesanteckningar 20210310 653.10 KB2612-03-2021
Mötesanteckningar Styrelse o koordinatormöte_21 02 10 692.14 KB4011-02-2021
Mötesanteckningar 210104_rev b 652.36 KB4707-01-2021
Mötesanteckningar 201109 771.52 KB6417-11-2020
BGU Per Capsulam Protokoll 2020723_f 665.97 KB37628-07-2020
BGU Protokoll 200917_f 552.68 KB19925-09-2020
BGU mötesanteckningar_protokoll sty+ koordinator 20 06 10 244.86 KB35214-06-2020
Styrelse o koordinatormöte agenda 20 06 10_l 4.03 MB34514-06-2020
BGU Protokoll 2020706_f 642.52 KB26628-07-2020
BGU Protokoll 20200504_l 555.18 KB42507-05-2020
BGU Protokoll 20200401 655.42 KB38207-05-2020
BGU Protokoll 20200309 639.42 KB36707-05-2020
Protokoll Styrelsemöte Bergum Gunnilse Utveckling 2020-02-03 725.47 KB36107-05-2020

Skanska Krossen

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
Svea HR M 3600-18 Dom 2019-09-17 1.61 MB47727-08-2020
Svea%20HR%20M%203600-18%20Aktbil%20108 0.99 MB33627-08-2020

Lerumsvägen

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
ÅVS väg 1937 Olofstorp - Lerum_signerad 4.05 MB17929-01-2021