Årsmötesdokument

2020

BGU Lokal Ekonomisk Analys

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
BGU LEA folder för webb 317.47 KB9728-02-2020 DownloadPreview
BGU - Lokalekonomisk rapport med utvecklingsförslag 20180705_l 8.59 MB6928-02-2020 DownloadPreview
TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload

Hela Sverige Ska Leva

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
Världens Bästa By 2 1.81 MB5701-03-2020 DownloadPreview
LEA Grön Metodbox 171105 850.16 KB7201-03-2020 DownloadPreview
HSSL_Gbgreg_folder_web 1.88 MB4501-03-2020 DownloadPreview
Den_första_samhallsnivån_1_ 1.06 MB4801-03-2020 DownloadPreview
Balansrapport_5_Bredband_HSSL 200416 179.63 KB4316-04-2020 DownloadPreview

Vråsseresdeponi ansökan

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
Ansökan 1.98 MB10816-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 5b. Trafikutredning(13852141) 5.12 MB5208-05-2020 DownloadPreview
Bilaga 1 MKB 2.50 MB7316-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 4. Förslag till kontrollprogram 323.43 KB7616-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 7 Grundläggande karaktärisering av avfall 220.65 KB6016-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 9a Emissionsfaktorer Volvo 320.01 KB4116-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 9b Handbok för vägtrafikens luftföroreningar 227.44 KB5316-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 10e Hänvisning till naturvärdesinventering 50.50 KB5616-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13u Skrivelse från P.L 692.02 KB5316-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13v (1) Skrivelse från R.J och J.R 690.95 KB8916-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13v (1) Skrivelse från R.J och J.R-1 690.95 KB5116-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13x Skrivelse från T.P m.fl 435.12 KB5716-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13y Skrivelse från T.M 605.64 KB4816-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13z Skrivelse från T.M.L 698.40 KB4616-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13ä Skrivelse från U.L 432.35 KB5516-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 13å Skrivelse från U.S m.fl 802.23 KB4916-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 14 Samrådsredogörelse 297.00 KB5416-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 16b Beslut MKB innehåll 652.48 KB4616-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 17a Dispens kulvertering Vråssered 395.15 KB5316-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 17b Översiktskarta 258.26 KB6816-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 17c Detaljkarta kulvertering 188.99 KB4816-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 17d Naturvärdesinventering 8.90 MB6016-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 17e Groddjur och nattskärra 6.87 MB8316-04-2020 DownloadPreview
Bilaga 18 Registreringsbevis 90.35 KB4916-04-2020 DownloadPreview

Skanska Krossen

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
Svea HR M 3600-18 Dom 2019-09-17 1.61 MB1527-08-2020 DownloadPreview
Svea%20HR%20M%203600-18%20Aktbil%20108 0.99 MB1427-08-2020 DownloadPreview