Vill du bli medlem i BGU och få ett medlemskort i mobilen?

Medlemskortet som är personligt kommer att ge dig rabatt på BGUs arrangemang, i butiker och serviceställen!

Det enklaste sättet för dig att bli medlem som privatperson och betala medlemsavgift (150kr för 2019) är att gå via denna länk
På årsmötet beslöt vi även att införa Familjemedlemskap (300kr för 2019).
Du kan via länken ovan välja detta alternativ och registrera fler i familjen samtidigt, alla får medlemskort. 

Företag som vill vara medlemmar och finnas med på BGU hemsidan betalar via BG 584-2745 eller Swish 123 022 2646.
Det finns olika versioner av medlemskap för företag! Skicka mejl så får du mer information!