Vill du bli medlem i BGU och få ett medlemskort i mobilen?

Medlemskortet som är personligt kommer att
ge dig rabatt på BGUs arrangemang,
i vissa butiker och serviceställen!

Det enklaste sättet för dig att bli medlem som
privatperson och betala medlemsavgift är att gå
via denna länk . En person 150kr/år,
familjemedlemskap 300kr/år.

OBS! ange namn, tel. nr samt mailadress.
Väljer du familjemedlemskap behöver du ange
detta för alla som ska ha
medlemskort.

Har du inte en “smartphone” så kan du betala via
swish 123 022 2646 eller BG – 584-2745.
Ange din mejladress och ditt mobilnummer!

För Företag och Föreningar som vill stödja BGU och vara
medlemmar finns tre olika versioner av
medlemskap för företag, verksamheter och föreningar,
beroende på hur man vill synas på hemsidan
(150:-/år, 300:-/år eller 1000:-/år)!
Ladda ner och läs mer om detta här!

Du/ni kan registrera ditt företag, verksamhet
eller förening direkt via denna länk

Har du frågor? Skicka mejl för mer information!