Vill du bli medlem i BGU och få ett medlemskort i mobilen?

   Medlemskortet som är personligt kommer att ge dig
   rabatt på BGUs arrangemang, i vissa butiker och
   serviceställen!

   Det enklaste sättet för dig att bli medlem som
   privatperson och betala medlemsavgift är att gå
   via denna länk . En person 150kr/år, familjemedlemskap 300kr/år.

   OBS! ange namn, tel. nr samt mailadress. Väljer du familjemedlemskap behöver du ange detta för alla som ska ha
  
medlemskort.

    Har du inte en “smartphone” så kan du betala via swish eller BG – samma nummer som för företag. Ange din mejladress och ditt mobilnummer!

   Företag som vill vara medlemmar och finnas med på BGU hemsidan betalar via BG 584-2745 eller Swish 123 022 2646.
   Det finns olika versioner av medlemskap för företag, beroende på hur man vill synas på hemsidan (150:-/år, 300:-/år eller
   1000:-/år)! Skicka mejl så får du mer information!
 
   Eller ladda ner info och läs om möjligheterna här….