Vill du bli medlem i BGU och få ett medlemskort i mobilen?

Medlemskortet som är personligt kommer att ge dig rabatt på BGUs arrangemang, i vissa butiker och serviceställen!

Det enklaste sättet för dig att bli medlem som privatperson och betala medlemsavgift är att gå via denna länk . En person 150kr, familjemedlemskap 300kr.

OBS! ange namn, tel. nr samt mailadress. Väljer du familjemedlemskap behöver du ange detta för alla som ska ha medlemskort.

………………….

Företag som vill vara medlemmar och finnas med på BGU hemsidan betalar via BG 584-2745 eller Swish 123 022 2646.
Det finns olika versioner av medlemskap för företag! Skicka mejl så får du mer information!