Vill du bli medlem i BGU och få ett medlemskort i mobilen?

   Medlemskortet som är personligt kommer att
   ge dig    rabatt på BGUs arrangemang,
   i vissa butiker och serviceställen!

   Det enklaste sättet för dig att bli medlem som
   privatperson och betala medlemsavgift är att gå
   via denna länk . En person 150kr/år,
   familjemedlemskap 300kr/år.

   OBS! ange namn, tel. nr samt mailadress.
  
Väljer du familjemedlemskap behöver du ange
   detta för alla som ska ha
medlemskort.

    Har du inte en “smartphone” så kan du betala via
    swish eller BG – 584-2745.
   Ange din mejladress och ditt mobilnummer!

   Företag som vill vara medlemmar och finnas
   med på BGU hemsidans företags och
   föreningsregister betalar via BG 584-2745 eller
   Swish 123 022 2646.
   Det finns olika versioner av medlemskap för
   företag, beroende på hur man vill synas på
   hemsidan (150:-/år, 300:-/år eller 1000:-/år)!
   Skicka mejl så får du mer information!
 
   Eller ladda ner info och läs om
   möjligheterna här….