Inom området Bergum – Gunnilse har vi idag tillgång till tre återvinningsstationer och två  återvinningscentraler för grovavfall

Återvinningsstationer:

  • Vid ICA Nära i Gunnilse
  • Mitt emot Tappen – ST1 i Björsared
  • Vid Hallmans väg i Olofstorp

Återvinningscentraler:

  • Kretsloppsparken Alelyckan
  • Hultets återvinningscentral (Lerums Kommun)