Jag är intresserad av att vara med och verka för att skolorna i Bergum, Björsared och Gunnilses skall vara bland de bästa skolorna i Göteborg.