Jag anmäler mitt intresse för att vara med och jobbar i Centrumgruppen!