Hela Sverige ska leva - Årsmöte

Tors31mar18:00Tors20:00Hela Sverige ska leva - Årsmöte

Event Details

Kallelse till ÅRSMÖTE 
i Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen

BGU är medlemmar i Hela Sverige ska leva sedan starten av föreningen!

PROGRAM – tema KLIMATET

 • Utdelning av pris till Årets lokala utvecklingsgrupp
 • Presentation av Åsbräcka bygdegårdsförening
 • En av våra två profilfrågor: Hållbara matsystem. Agenda 2030-arbetet inom Hela Sverige ska leva
 • Så jobbar Lilla Edets kommun med klimatfrågorna
 • Regionens utvecklingsnämnd, Kristina Jonäng. Vad gör VGR i klimatfrågan?
 • FIKA
 • Årsmöte med sedvanliga årsmöteshandlingar handlingarna kommer att finnas senast 23/3 på vår hemsida, följ denna länk.

Anmälan senast 28 mars med e-post tillgoteborgsregionen@helasverige.se

Vill du vara med och samåka till Åsbräcka (Lilla Edet) ? Skicka ett mejl till utveckling@bergum-gunnilse.se

DAGORDNING på årsmötet

 1. Fråga om stämmans behöriga utlysande och fastställande av röstlängd
 2. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare tillika rösträknare
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret
 5. Revisionsberättelsen
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust
 9. Beslut om årsavgift
 10. Beslut om arvode till funktionärer och revisorer
 11. Behandling av inkomna förslag och motioner
 12. Val av styrelse:
  1. Ordförande
  2. Ledamöter
  3. Revisor
  4. Representanter till olika grupper som valberedning, GSE, HSSL VG.
 13. Beslut om vem som tecknar föreningen
 14. Stimulans- och utvecklingspengar
 15. Övriga ärenden
 16. Mötet avslutas

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post till: goteborgsregionen@helasverige.se

Tid

(Torsdag) 18:00 - 20:00

Plats

Åsbräcka Bygdegård

RUDET 230, 463 94 Lilla Edet