BGU Centrumgrupp

Tors13jan18:30Tors20:30BGU Centrumgrupp

Event Details

Centrumgruppen träffas för att diskutera vilka frågor vi nu skall fokusera på.

Vilka vill vara med och påverka utveckling av vårt område?

Hur kan du vara med och påverka så att vi möter BGU’s grundmål att verka för att vi i högre grad skall kunna arbeta och verka där vi bor.

Hur kan vi förverkliga så att vi blir en “15-Minuters bygd” med det som vi behöver mest inom 15 min till fots, cykel eller kollektiv transport.

Många intressanta, viktiga och spännande områden och frågor att fundera på!

Några exempel:

Få igång bygget av skolan i Gunnilse
Stoppa och hindra deponier och andra naturstörande verksamheter
Få igång byggandet av våra två centrum, Gunnilse och Olofstorp
Öka trafiksäkerheten, allt från rondellen vi Gunnilse Ås, säker övergång vid Bingared/Knipared, säker utfart från Gärdhemsvägen, trafiksituationen vid Tappen, trafiken genom Olofstorp, trafiksituationen i Stenared mm
Fiber till alla
Ökat hållbart bostadsbyggande
Kameraövervakning på pendelparkeringar
Belysning i alla hållplats-kurer
Detaljerad översiktsplan
Anpassat eller slopat förslag på Naturreservart Lärjeån.

Alla som vill vara med och påverka hur vi utvecklar vår bygd är välkomna!

Jättebra om du anmäler dig här så att vi vet hur mycket fika vi skall ordna med.

Tid

20220101 18:30 - 20:30(GMT+02:00)

Plats

Teams - digitalt möte

Other Events

Organizer

BGU Centrumgrupp

Bergum-Gunnilse Utvecklings Centrumgrupp som jobbar med frågor om våra centrum i Olofstorp och Gunnilse, Översiktplaner, Infastrukturfrågor, motverkar nya och gamla naturstörande verksamheter i området mm

Learn More