INSTÄLLT - Bergumsgården - Årsmöte

Tis17mar19:30Tis21:00INSTÄLLT - Bergumsgården - Årsmöte

Event Details

Ny tid för mötet kommer så snart vi ser att coronavirus-smittrisken är borta.

BGU vill hjälpa Bergums Bygdegårdsförening att öka intresset för vår gemensamma bygdegård och viktiga möteslokal.

Bergumsgården är i stort behov av upprustning både ut och invändigt varför vi på detta sätt vill göra alla medvetna om att man kan vara med och hjälpa till.

Bygdegårdsföreningen är ideell och har sedan bildandet 1958 en grund i andelar som är fördelade på de som var med och grundade och köpte andelar.
Många av dessa andelar har idag ingen klar ägare varför basen för utveckling är liten.
Bergumsgården behöver ett omtag för upprustning och utveckling!

Kom på årsmötet och visa ditt intresse för att bevara och utveckla Bergumsgården!

Tid

(Tisdag) 19:30 - 21:00(GMT+01:00)

Bergumsgården

Get Directions