Årsmöte i Hela Sverige ska leva - Göteborgsregionen

Tis30mar18:00Tis19:30Årsmöte i Hela Sverige ska leva - Göteborgsregionen

Event Details

Bergum-Gunnilse Utveckling är medlem i HSSL Göteborgsregionen

Alla BGU medlemmar är välkomna att delta i mötet för att ta del av vad organisationens fokusområden/profilfrågor är för året och kommande år.

Kallelse till ÅRSMÖTE i Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen
Tid: Tisdag 30 mars kl 18.00 – med videokonferensverktyget Zoom.
Anmälan senast 29 mars till: goteborgsregionen@helasverige.se
Zoom-länk till mötet skickas ut med e-post till de som anmält sig enligt ovan.


PROGRAM – tema FRAMTIDSVISIONER

Kl 17:45-18:00 Vi tar emot deltagare i mötet via Zoom.

• Kort film om landsbygdsutopier
• Vision om våra två profilfrågor: Hållbara matsystem och Lokalt inflytande
• Årsmöte med sedvanliga årsmöteshandlingar:

Verksamhetsberättelse 2020

Revisionsberättelse 2020


DAGORDNING på årsmötet

 1. Fråga om stämmans behöriga utlysande och fastställande av röstlängd
 2. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare tillika rösträknare
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret
 5. Revisionsberättelsen
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust
 9. Beslut om årsavgift
 10. Beslut om arvode till funktionärer och revisorer
 11. Behandling av inkomna förslag och motioner
 12. Val av styrelse:
  1. Ordförande
  2. Ledamöter
  3. Revisor
  4. Representanter till olika grupper som valberedning, GSE, HSSL VG.
 13. Beslut om vem som tecknar föreningen
 14. Stimulans- och utvecklingspengar
 15. Övriga ärenden
 16. Mötet avslutas

Tid

20210303 18:00 - 19:30(GMT+02:00)