Årsmöte Hela Sverige Ska Leva Göteborgsregionen

Ons13mar18:00Ons20:00Årsmöte Hela Sverige Ska Leva Göteborgsregionen

Event Details

Kallelse till årsmöte

På Dagordning

Projektet Hållbara platser, Björn Ohlén, VGR/Västarvet
– Kort fikapaus med kaffe och smörgås
• IOP – ett mervärde för kommunerna
• Prisutdelning till årets lokala utvecklingsgrupp,
bygdegårdsföreningen HINDÅS STATION
• Årsmöte med sedvanliga årsmöteshandlingar

Läs mer om IOP:

’Idéburet Offentligt Partnerskap’

IOP är en samverkansmodell mellan det offentliga och
en idéburen organisation och är ett mellanting mellan
traditionellt föreningsbidrag och upphandling av tjänster.
IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs
av den idéburna organisationen, men som den offentliga
sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet
gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur
länge avtalet ska gälla med mera.

Hur fungerar IOP?

• Styrningen sker genom samverkan. Det kräver att
de idéburna organisationerna inte enbart betraktas
som utförare, utan även engageras i framtagandet av
exempelvis innehåll och verktyg, normer, finansiella
instrument och rutiner.
• De idéburna organisationerna kan och får bevara
sin särart och sitt oberoende. Det kräver att de har
möjlighet att vara en kritisk röst och att de kan inta en
opinionsbildande roll samt vara en röst för målgruppen
och dess behov.
• De offentliga aktörerna anpassar styrning och
samverkansmetoder för att tillvarata den idéburna
aktörens särart och de mervärden den kan erbjuda.
Det förutsätter att den offentliga aktören finner andra
sätt att styra verksamheten mot önskad kvalitet än
genom kontroll och detaljstyrning.

Läs hela Nyhetsbrev nr 1 2019 HSSL Gbg

Tid

(Onsdag) 18:00 - 20:00(GMT+01:00)