Category Archives: Projekt

Var med och utveckla!

Håll utkik efter denna folder!Den är en sammanfattning från det omfattande arbete vi inom BGU gjorde 2017-18 för att få en bra bild över hur vi tillsammans kan utveckla vårt område på ett hållbart och klimatsmart sätt.Vi landade i fem fokusområden för utveckling och det blir vår handlinsgplan framåt.(Du kan läsa foldern här….)