Category Archives: Nyheter

MAN LYSSNAR PÅ OSS!

Frågan om etablering av Sprängämnesdepå i vårt område återremitterades till Fastighetsnämnden på dagens KS möte. Vi vann denna ronden! BGU Centrumgrupp representerade av Tom och Erik Fick nyss detta mej från en av stadssekreterarna! På dagens sammanträde 26/2 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärenden till Fastighetsnämnden för att utreda alternativa lokaliseringar för sprängämnesdepån. Kommunstyrelsen beslutade även […]

Protester mot Sprängämnesdepå i vårt område

Innan Lerjedalens golfbana blev anlagd hade Kruthanson önskemål om att lägga en sprängämnesdepå där golfklubben nu ligger. 2016 gjordes nytt försök som mötte protester! 2020 görs ett nytt försök som vi protesterar mot! Vi är fortsatt motståndare till detta! Idag den 25/2 har GP en artikel om fråga, dagen innan fråga åter kommer upp på […]

Nästan fullsatt på BGU info och årsmöte!

Många bergums – Olofstorps – Gunnilse boende samlades till info- och Årsmöte den 19/2 Stort intresse för vad som är på gång i området och intressanta föreläsare! Programmet för kvällen:  (ladda ner och läs respektive del genom att klicka på rubriken. Årsmöte Nya demokratiska strategier – Ulla Herlitz, Hela Sverige Ska Leva Mer spänning i […]

BGU Event-team

Bergumsdagen – Skördefesten – Julmarknaden – kul aktiviteter i vårt område! BGU håller på att skapa ett “Event-team” som ser till att vi fortsätter med dem och utvecklar dessa Bygde-event. Det finns tankar om att göra fler; i Gunnilse, Kulturaftnar, Musikevent, Ölfestivaler mm På informations- och årsmötet den 19/2 pratar vi lite mer om detta. […]

Yrkande om Sprängämnesdepå

NYTT FRÅN KS-MÖTET 5/2 FRÅGAN BORDLADES TILL NÄSTA MÖTE DEN 26/2. Nu får Centrumgruppen jobba vidare med att öka förståelsen hos beslutsfattare om att det inte är OK att lägga sprängämnesdepån här.   Ladda ner och läs de rykande färska yrkanden som kommit inför Kommunstyrelsens möte på onsdag 5/2. Man lyssnar på oss i Stadshuset! […]

Extra FOKUS på Lantgården

Politiker verkar överens om att det är viktigt att behålla Fritidslantgården som den är! BGU’s arbete med att visa tydligt intresse för att vara med och driva gården vidare som idag och även bygga vidare på att utveckla den mer har givit resultat. De tilläggsyrkande som nu läggs fram inför Kommunstyrelsemötet på onsdag visar att […]

BGU’s NEJ till sprängämnesdepå

BGU Centrumgrupp har satta samman ett underlag med synpunkter mot förvärv av mark som skulle göra det möjligt för Göteborgs stad att sälja/upplåta mark i ett naturskönt och tyst område till Kruthansson för att bygga en sprängämnesdepå. Detta underlag har idag skickats till alla politiker i Kommunstyrelsen, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Stadsdelsnämnden Angered. Ladda ner och […]

X