Idéer om olika verksamheter i centrumhuset – Bergum C

1

Östra och norra delen – gatuplan- Restaurang/Pub ”Salles”
– Matbutik typ ”Saluhall” med tydlig ekoprofil, hub för lokala odlare och uppfödare –  en ekolivs-butik med basutbud av dagligvaror och det lilla extra som även skall locka  långväga besökare – ett besöksmål – en del i natur- och ecoturismsatsningen som görs inom
i området.
– Bageri
– Gemensam butik för bygdens hantverkare och konstnärer
– Lokaler för andra butiker och företag- Hälso-Service så som ”Hälsorum” med plats för massörer, fotvård, BVC, MVC, läkare och  liknande med öppet olika tider och dagar för olika verksamheter.

2

Östra och norra delen – våning 2 eller eventuellt 3 våningar
– Lägenheter, möjlighet till olika upplåtelseformer, ”55+ boende”
– Kontorshotell, kontor för mindre företag - Boende typ vandrarhem med frukost, för att stödja naturturism och erbjuda boende för  besökare i området.  Närmaste boende är annars i Lerum eller Göteborg
– Café och mötesplats ”växthusmiljö” med uteterrass på tak, med utsikt över Lärjeåns dalgång

3

Södra och västra delen – Kreativitetshus – 1 eller 2 våningar
– Möteslokaler och ”hallar” för möten, utställningar, musik och kulturaktiviteter, ”pop-up butiker”
– Hantverksverkstäder som stöd för daglig verksamhet, integrationsaktivitet, REHAB mm
– Nav och utgångspunkt för Naturturismaktiviteter (vandringsturer, ridvägare, cykelvägar mm)
– Möjlighet att nyttja söder/västerväggen att koppla verksamheter i huset till uteplatser utefter
hel fasaden när vädret så tillåter.

Allmänt

Hela byggnaden skall byggas med passivhustanke för att kunna nå högsta miljöklassningspoäng – influenser och koncept hämtade från bl.a. ReGen Villages
– Solel på tak, energimagasin från t.ex. Box of Energy – möjligheter för ”ö-drift”
– Dagvattenskörd – utnyttjande av takvatten för toalettspolning, tvättstugevatten, bevattning,  vattenlek, brandpost mm.- Lågenergilösningar för el och ventilation med klimatsmart aktivitets styrning- Höga miljö- och kretsloppskrav på alla hyresgäster

Öppet torg med mötesplatser i solen eller skuggan under träd, vattenlek, odlingsbäddar och plats för musik och kulturarrangemang.