Ladda ner och läs hela visionsskissen för Bergums Centrum. Klicka här (pdf)

Hjälp till att hitta intressenter som vill vara med och förverkliga detta unika centrum!

Hur kan du vara med och påverka detta? Skicka mejl till centrum@bergum-gunnilse.se

Centrumgruppen har möte den 10/11 – se info i kalendern på hemsidan

Skisser och tankar om Bergums Centrum 2017

Idéer om olika verksamheter i centrumhuset – Bergum C

1

Östra och norra delen – gatuplan- Restaurang/Pub ”Salles”
– Matbutik typ ”Saluhall” med tydlig ekoprofil, hub för lokala odlare och uppfödare –  en ekolivs-butik med basutbud av dagligvaror och det lilla extra som även skall locka  långväga besökare – ett besöksmål – en del i natur- och ecoturismsatsningen som görs inom
i området.
– Bageri
– Gemensam butik för bygdens hantverkare och konstnärer
– Lokaler för andra butiker och företag- Hälso-Service så som ”Hälsorum” med plats för massörer, fotvård, BVC, MVC, läkare och  liknande med öppet olika tider och dagar för olika verksamheter.

2

Östra och norra delen – våning 2 eller eventuellt 3 våningar
– Lägenheter, möjlighet till olika upplåtelseformer, ”55+ boende”
– Kontorshotell, kontor för mindre företag - Boende typ vandrarhem med frukost, för att stödja naturturism och erbjuda boende för  besökare i området.  Närmaste boende är annars i Lerum eller Göteborg
– Café och mötesplats ”växthusmiljö” med uteterrass på tak, med utsikt över Lärjeåns dalgång

3

Södra och västra delen – Kreativitetshus – 1 eller 2 våningar
– Möteslokaler och ”hallar” för möten, utställningar, musik och kulturaktiviteter, ”pop-up butiker”
– Hantverksverkstäder som stöd för daglig verksamhet, integrationsaktivitet, REHAB mm
– Nav och utgångspunkt för Naturturismaktiviteter (vandringsturer, ridvägare, cykelvägar mm)
– Möjlighet att nyttja söder/västerväggen att koppla verksamheter i huset till uteplatser utefter
hel fasaden när vädret så tillåter.

Allmänt

Hela byggnaden skall byggas med passivhustanke för att kunna nå högsta miljöklassningspoäng – influenser och koncept hämtade från bl.a. ReGen Villages
– Solel på tak, energimagasin från t.ex. Box of Energy – möjligheter för ”ö-drift”
– Dagvattenskörd – utnyttjande av takvatten för toalettspolning, tvättstugevatten, bevattning,  vattenlek, brandpost mm.- Lågenergilösningar för el och ventilation med klimatsmart aktivitets styrning- Höga miljö- och kretsloppskrav på alla hyresgäster

Öppet torg med mötesplatser i solen eller skuggan under träd, vattenlek, odlingsbäddar och plats för musik och kulturarrangemang.