Styrelsen och koordinatorer i utvecklingsgrupperna i BGU 2019

Här kommer vi att lägga upp lite mer information om alla som engagerar sig i BGUs verksamhet

Erik Bick
Ordförande och koordinator Centrum- och Företagsgruppen

Erik jobbar aktivt inom flera av föreningens utvecklingsgrupper och verkar för att BGU’s olika verksamheter har långsiktig hållbarhet och klimatsmarta lösningar i fokus. Erik är med i styrelsen för Hela Sverige Ska Leva Göteborgsregionen och driver sitt marknadskonsultbolag BusMaCo.

Maths Relesjö
Kassör

Information om Maths kommer här ….

Alexandra Nilo Pettifor
Ledamot

Information om Alexandra kommer hör…

Lena Benjaminsson
Ledamot

Information om Alexandra kommer hör…

Yvonne Carlsson
Ledamot och Koordinator Natur & Friluftsgruppen

Lorem ipsum..

Monika Andersson
Ledamot

Information om Monika kommer här…

Mascha Söderberg
Suppleant

Lorem ipsum..

Anders Björklund
Suppleant

Lorem ipsum..

Johan Ribaeus
Ledamot och delprojektledare Centrumgruppen Vråssered

Johan jobbar som delprojektledare för Vråsseredsdeponin. Han har lett stora globala projekt i konsultbranschen i nära nog 20 år. Då han inte projektleder (andra och sig själv) ägnar han sig mestadels åt sin familj.
Men även sina vänner, lokalhistoria, bågskytte, frilutftsliv, kapnismologi och annat som gör livet intressant

Daniel Palm
Koordinator Local Food Node - LLP

Daniel är admin för bygdens Local Food Node / REKO-ring och jobbar annars med Hållbar Utveckling på Studieförbundet Vuxenskolan, med odlingskurser, studiecirklar kring lokal mat, självförsörjning mm.

 

Johan Mårtensson
Koordinator Natur & Friluftsgruppen

Lorem ipsum..

Anne-Li Karlsson
Koordinator i HAntverksgruppen och Webb/Facebookgruppen

Anne-Li arbetar också aktivt i Företagsgruppen och Centrumguppen. Hon var initiativtagare och den första ordföranden i föreningen.

Anne-Li driver sitt företag Allergi Kompetens och försvinner gärna in i sin silversmedja då och då.

Charlotta Nylund
Koordinator Föreningsgruppen

Charlotta arbetar som präst i Svenska kyrkan i Angereds och Bergums kyrkor och församlingshem.

I sin tjänst är hon arbetsledare och verksamhetsansvarig och träffar människor från vaggan till graven i såväl vardag som helg.

Hon finns med som representant för Svenska kyrkan i Bergum-Gunnilse föreningsgrupp.

Gruppen arbetar för att samkoordinera olika föreningar i området. Vi ansvarar för planering av Bergumsdagen, samt funderar på hur vi kan utveckla våra samarbeten.

Tove Lilled
Koordinator Föreningsgruppen

Tove arbetar som pastor i Equmeniakyrkan Bergum och har i sin tjänst att bland annat finnas med som scoutledare och ledare inom församlingens barn- och ungdomsarbete. Hon finns med som representant för Equmenia Bergum i Bergum-Gunnilse Föreningsgrupp, som arbetar för att samkordinera olika föreningar i området och som även ansvarar för planeringen av Bergumsdagen, samt funderar på hur vi kan utveckla våra samarbeten.

Karin Nordström
Koordinator Hästgruppen

Lorem ipsum..

Selina Johansson
Koordinator Hästgruppen

Lorem ipsum..

Håkan Benjaminsson
Koordinator Djurhållargruppen

Lorem ipsum..

Stefan Silebäck
Koordinator Djurhållargruppen

Lorem ipsum..

Jörgen Wahlund
Centrumgruppen delprojektledare Gunnilse centrum

Samordnar arbetet i centrumgruppen vad gäller Gunnilse.
Fokus just nu är detaljplanen för Gunnilse centrum.
Han finns också med i diskussionerna om en kulturpark i Gunnilse, dvs området runt Angereds kyrka.
Jörgen är ingenjör och jobbar med hårdvaruutveckling inom telekomsektorn.

Peter Luihn
Koordinator Ölbrygagrgruppen

Lorem ipsum..