Styrelsen och koordinatorer i utvecklingsgrupperna i BGU 2024

Uppgifterna uppdateras löpande!

Erik Bick
Ordförande och koordinator Centrum- och Företagsgruppen

Erik jobbar aktivt inom flera av föreningens utvecklingsgrupper och verkar för att BGU’s olika verksamheter har långsiktig hållbarhet och klimatsmarta lösningar i fokus. Erik är även med i styrelsen för Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen.

Per Jonsson
Kassör samt Centrumgruppen delprojektledare Gunnilse centrum

Nils-Olof Abdon
Ledamot, samt kkordinator ölbryggaregruppen och medlesmgruppen

Jenny Lidström
Ledamot och koordinator Eventgruppen

Tim Polhammar
Ledamot

Tim är aktiv i Centrumgruppen angående förslaget om deponi i Vråssered och koordinator i Natur och Friluftsgruppen.

Anders Björklund
Ledamot

Anders är aktiv i Ölbryggargruppen, Natur- och Frluftsgruppen och även BGU’s representant i Björsjöås Vildmark AB (svb) styrelse.

Vakant
Ledamot,

Annika Jansson
Suppleant

Annika är administratör sedan många år och har varit på olika förvaltningar i Göteborg Stad. Det har gett henne både insyn, kunskap och ett gott nätverk, som vi hoppas kan vara bra för BGU och dess utvecklingsgrupper. Annika är även styrelseledamot i BGU’s bolag Björsjöås Vildmark AB (svb) samt är också med i arbetet för en kulturpark i Gunnilse, dvs området runt Angereds kyrka.
Annika ingår också i Centrumgruppen för Gunnilse Centrum.

Thomas Svensson
Suppleant och Koordinator för Gunnilse Centrum i BGU Centrumgrupp

Thomas har lång erfarenhet inom bygg- och bostadsmarknaden.

Vakant
Gröna Näringar

Vi söker koordinator eller koordinatorer för att öka intresset för de gröna näringarna, odling och samarbeten inom olika delar av odling och försäljning,

Yvonne Carlsson
Koordinator Natur & Friluftsgruppen samt via Pevon Ecoturism aktiv med Björsjöås Vildmark som bas

Information om Yvonne kommer här…

Vakant
Musik och Sång gruppen

Vi söker någon eller några som är intresserade av att skapa en sång och musikgrupp för att samordna och utveckla musikevent i vårt område. Vi har många duktiga musiker som tillsammans skulle kunna göra området känt för alla sina musiker.

Anne-Li Karlsson
Koordinator i Hantverksgruppen

Anne-Li arbetar också aktivt i Företagsgruppen och Centrumguppen. Hon var initiativtagare och den första ordföranden i föreningen.

Anne-Li driver sitt företag Allergi Kompetens och försvinner gärna in i sin silversmedja då och då.

Vakant
Koordinator Eventgruppen

Malin Kardin
Koordinator Eventgruppen

Malin Kardin är scoutledare i Equmenia och representerar föreningen i BGU.
Även vikarierande representant för Equmeniakyrkan.

Gillar att jobba med event och att på så sätt främja bygden genom att ge föreningar och företag en möjlighet att växa, samtidigt som vi alla kan hitta nya fritidsintressen eller nya lokala sätt att handla och leva.

Vakant
Koordinator Hästgruppen

Vi söker någon eller några som är intresserad som vill vara med och skapa en aktiv hästgrupp för att stärka intresset för hästar, ridning och gemensamma aktivitet. 

Richardt Nielsen
Koordinator ölbryggargruppen

Kjell Ehrencrona
Koordinator Ölbrygagrgruppen

Pensionär och passionerad Ol-älskare med och utan prickar som sedan 2014 hållit Öl-provningar i Olofstorp.

.

Håkan Benjaminsson
Koordinator Djurhållargruppen

Håkan är delägare i Lärjedalens Kött AB som jobbar för att komma igång med verksamheten.

Stefan Silebäck
Koordinator Djurhållargruppen

Stefan är delägare i Lärjedalens Kött AB som jobbar för att komma igång med verksamheten.

Max Lidström
KOmmunikationsgruppen och IT

Marianne Thulin
Kommunkationsgruppen och Eventgruppen

Linda Schyberg
Skolgruppen

Thomas Adamek
Skolgruppen

Tom Tveitan
Koordinator Centrumgruppen

Samordnar arbetet i centrumgruppen vad gäller Översiktsplaner och generella utvecklingsplaner .
BGU’s representant i styrelsen för Björsjöås Vildmark AB (svb).

Vakant
Centrumgruppen delprojekt Bergums Centrum

Vakant
Centrumgruppen delprojektledare Bergums Centrum

Johan Ribaeus
Delprojektledare Centrumgruppen Vråssered

Johan jobbar som delprojektledare för att motverka Vråsseredsdeponin. Han har lett stora globala projekt i konsultbranschen i nära nog 20 år. Då han inte projektleder (andra och sig själv) ägnar han sig mestadels åt sin familj.
Men även sina vänner, lokalhistoria, bågskytte, frilutftsliv, kapnismologi och annat som gör livet intressant

Heléne Lindblom Artfors
Koordinator Biodlargruppen

Heléne är biodlare med stort intresse för miljöfrågor och bevarandet av biologisk mångfald.

Gert Artfors
Koordinator Biodlargruppen

Tomas Olausson
Centrumgruppn Infrastruktur

Sandra Kautto
Centrumgruppen Infrastruktur