Bergum Gunnilse Utveckling’s Årsmöte
27/2 kl 19 – 21 i Bergumsgården

Anmäl dig nedan för att säkert få fika! 😉