Varför lyssnar inte Göteborgs ledning på oss?

Vi gjorde en omfattande lokalekonomisk analys för hela vårt område 2017-18.   Du kan ladda ner och läsa den här.

Rapporten från analysen med en lång rad förslag på lösningar och utvecklingsmöjligheter för hållbar utveckling av hela området, fick alla politiker som sommarläsning 2018. Därefter har vi årligen haft öppna uppföljningsmöten med politiker på plats här Olofstorp.

Inget händer!

Vi tänker därför skriva ett “Göteborgsförslag” som vi hoppas MÅNGA i vårt område skriver under på.

Texten i kartan:   (du kan också ladda ner den i större format här)

Göteborgs kommun gör minsta möjliga för att utveckla eller skapa service för vårt område.
Vi har från BGU’s sida under 2 års tid förmedlat till politiker att vi upplever att vi OFINNS.
I vår utvecklingsrapport från 2018 visar vi på vilka möjligheter som finns till långsiktigt hållbar utveckling av hela vårt område.

Inget händer, snarare tvärtom!

Vi är ca 7 000 invånare i vårt område och bidrar med drygt 500 miljoner i kommunal skatt till Göteborg.

Är det dags att börja jobba för att vårt område skall tillhöra Lerums kommun i stället?
De verkar förstå småorter och dess behov bättre.

Vill du vara med och skapa “Göteborgsförslag”?
Hör av dig! Ge dina synpunkter här (Klicka här!)