Dialogmötet med politiker – sammanfattning

Ladda ner och läs hela sammanfattningen och kommentarerna här (klicka på bilden nedan)

Alternativt gå till det rubrikområde som intresserar dig mest genom att klicka på respektive rubrik nedan:

Områdets utveckling med centra, infrastruktur och service

Deponier och naturstörande verksamheter

Mark och odling

Naturreservat i Lärjeådalen

Gunnilse Centrum

Bergums Centrum

Skolorna i området – Ingen bra skola – inget bra samhälle

Lokalt inflytande