STORT intresse för att träffa politiker!

Drygt 60 boende och politiker i intressant dialog om vad som sker och inte sker i BGU-området.
Sammanfattning och kommentarer från mötet – ladda ner och läs här.

Se frågeställningar som låg till grunder för dagens dialogmöte hör
Klicka här för att ladda ner och läsa