Biodlargruppen har sökt bidrag

BGU biodlargrupp söker stöd för att bygga en visningskupa

Socialförvaltningen Nordost har gjort en speciell utlysning om stöd till föreningar inom nordost. BGU biodlargrupp har sökt stöd för att bygga en visningskupa vid Bergums Fritidslantgård.
Med denna som bas kommer man att genomföra aktiviteter riktade till barn och ungdomar och alla som är intresserade av biologisk mångfald och biodlig.
Mer information kommer så snart vi vet att vi fått bidraget.