Dialogmötet mellan BGU och Gbg Stad

Dialogmöte med politiska ledningen för Stadsbyggnadsnämnden och Stadsmiljö och klimatnämnden

Bergum-Gunnilse Utveckling skickade i slutet av förra året en begäran om viktig medborgardialog angående utvecklingen av Bergum-Olofstorp-Gunnilse till Göteborgs Stad.
Det resulterade till att delar ur BGU’s styrelse och BGU Centrumgrupp idag hade ett dialogmöte med Johannes Hulter och Karin Pleijel och deras respektive stadssekreterare.
Under möte gav vi bakgrund till dagens situation för området och fokuserade sedan på möjligheterna att skapa unika boendemiljöer som området har.

För att ta ett steg i taget, “man kan inte äta en elefant på en gång utan måste ta den i bitar” så enades vi om två frågor.
En är frågorna och oklarheterna runt detaljplanearbetet för Gunnilse Centrum och den andra planerna på Lärjeåns Naturreservat som på ett kraftig sätt skulle förhindra en långsiktigt hållbar och ekologisk utveckling av den lokala odlingen och djurhållningen.

Nedan kan du ta del av den presentation vi hade som bas för dialogen.
Klicka på bilden så kan du ladda ner en pdf och se hela.