BGU – Årets utvecklingsgrupp 2022

Motivering till att utse Bergum-Gunnilse Utveckling (BGU) till årets grupp inom HSSL Göteborgsregionen

Det övergripande målet för den ideella föreningen Bergum-Gunnilse Utveckling (BGU) är att utveckla områdets lokalsamhällen på ett uthålligt, hållbart och klimatsmart sätt med hänsyn till ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet.

Föreningen har tidigare genomfört en omfattande Grön Lokalekonomisk Analys (LEA) för den stadsnära landsbygden i nordöstra Göteborg. Resultatet har sammanfattats i en handlingsplan som man arbetar efter med 5 fokusområden och som nu är föreningens utvecklingsplan för området och dess ca 7 000 innevånare.

Föreningen har genom sitt idoga arbete visat hur en utvecklingsplan tas fram och hur den genomförs via sina många arbetsgrupper.

Föreningen har nått många framgångsrika mål och därmed utvecklat bygden på ett mycket positivt sätt, tack vare ihärdiga kontakter med kommunledning, lokala grupper och övriga invånare.

Klicka på bilden nedan för att ladda ner och se kvällens program. (pdf)