Projektet Blommande cykelväg rullar vidare

Ny informationsskyltar om projektet på plats!

Läs mer om projektet här på Gbg Stads hemsidan

Karta över området

Denna karta är resultatet av inventeringen som BGU’s och Naturskyddsföreningens biologer och gjorde 2021.
Inventeringen ligger till grund för de åtgärder som förvaltningen Stadsmiljös entreprenörer skall göra utefter cykelbanan för att främja mer blommor och örter för att öka den biologiska mångfalden. Fler solitärbin, humlor och insekter som hjälper till med viktig pollinering.