BGU’s svar på förslaget att bilda Lärjeåns Naturreservat

Denna skrivelse skickades idag in till Stadsbyggnadskontoret men BGU’s förslag på beslut i frågan om att bilda Naturreservat Lärjedalen.

Så här mycket jordbruksmark och skog anser Stadsbyggnadskontoret att det skall ingå i reservatet.