Äntligen lite fokus på trafiksäkerhet

BGU Centrumgrupp – Infrastruktur påverkar

I mars i år skrev BGU Centrumgrupp- Infrastruktur till Trafikverket och påpekade flera allvarliga brister i underhåll och trafiksäkerhet.
Vi ser nu alla att saker händer!

Så här såg det ut efter vinterns snöröjning!

Nu kommer det upp skydd utefter gång- och cykelbana. Då kan vi känna större trygghet när vi går och cyklar denna sträcka.

Stora skador på vägen mellan Rågården och Olofstorp i mars.

Ny beläggning hela sträckan! Hoppas även linjer snart kommer på plats,

Nu hoppas vi att övriga påpekanden också kommer att åtgärdas!

Vi kommer att påminna Trafikverket om Trafiksäkerhetsåtgärder som är akuta i Olofstorp, runt skolan och även utefter 190:an mellan Olofstorpsvägen och Bergums Kyrkväg.
Läs gärna här det vi skrev till Trafikverket i våras samt den rapport om TRafikfarliga platser sOM SDN Angered gjorde innan de lade ner sin verksamhet.
(klicka på länkarna i texten ovan)