Påminnelse – Skicka in dina bidrag till Fototävlingen