Mark och Miljödomstolen avslog Massoptimerings överklagan

Uthållighet ger resultat!

Tack till alla som varit med och kämpat mot planerna på en deponi i Vråssered!
Speciellt tack till BGU Centrumgrupps enträgna arbete!

Mark och Miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt tog beslut om att avslå Massoptimerings överklagan!
Du kan ladda ner och läsa domen här. *

Detta visar att vi tillsammans kan åstadkomma resultat mot förslag som kan påverka vårt område och vår livsmiljö.
Du som ännu inte är medlem i BGU hoppas vi skall motiveras att anmäla dig! Tillsammans kan vi!

* Domen kommer från vad vi hört inte att överklagas av Massoptimering.