Blommande Cykelvägsprojektet rullar vidare

Projektet att utefter cykelbanan testa olika metoder för att öka den biologiska mångfalden går vidare i 3 år.

I slutet av juni hade vi ett projekt- och planeringsmöte med representanter från Trafikkontoret (som är projektledare), Fastighetskontoret, Naturskyddsföreningen och BGU.
Olika alternativ för att främja blommande vägkanter utefter cykelbanan diskuterades. Syftet med projektet är också att ta fram riktlinjer och rekommendationer för liknande projekt i Göteborg

Besök vid bihotell 2

Den blivande blomsterängen har inte kommit så långt ännu. Men med tanke på att sådden skulle skett minst en månad tidigare så är det OK.
Våra blomexperter kunde berätta vilka blommor som kommer att dyka upp så småningom eller först kanske nästa år.

Vi kollade även om det kommit några besökare och boende i bihotellet och möttes av en som varit inne och kollat rummen.

Här diskuterades vilka möjligheter som finns för att skapa olika växtytor mitt emot Muséet och Förskolan för att visa på alternativa lösningar.

Vid  Björsareds pendelparkeringen har insatser gjort för att bekämpa Lupiner och förslag på hur man bäst skall fortsätta detta arbete diskuterades.
BGU tog även upp frågan om behovet av en säkrare stig från pendelparkeringen till busshållplatsen. Som det nu är balanserar många som skall ta bussen på vägkanten med alla de risker som den täta trafiken medför. Fastighetskontorets representant skall undersöka vad som kan göras.

Kartan visar hela sträckan som ingår i projektet och innehåller hänvisningar till vilka arter som hittades vid förra årets omfattande inventering. (Hela rapporten kan du ladda ner här)
Den ligger till grund för valet av metoder för att öka den biologiska mångfalden.