Biodlargruppen sätter upp egna bi-kupor

BIodlargruppen har satt upp egna andelskupor

Delar av biodlargruppen har gått samman och investerat i egna kupor. Syftet är att tillsammans lära sig mer om biodlingens möjligheter och utmaningar.
De har satt upp ett schema för vem som skall göra vad när det gäller skötseln av bisamhällena.
Målet är att öka intresset för biodling. Gruppen söker nu även stöd från Leader för att kunna ordna visningskupor, skyddskläder för utbildningar och annan utrustning.
Är du intresserad va att vara med i gruppen som idag är ca 20 personer? Skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter till
biodlare@bergum-gunnilse.se