Blivande blomsteräng vid Bi-hotellet

Foto från Föreningen för Kulturmark i Gbg

Planeringen av en blomsteräng framför Bi-hotellet på lekplatsen vid Hallens väg har startat.

Samfälligheten tillsammans med BGU kommer under våren att anlägga en blomsteräng framför bi-hotellet.